Ang Ilaw ng Tahanan

domestic violence

“Ang babae, minamahal,  nirerespeto, at di sinasaktan.”

Paano mo mararamdaman at malalasap ang sarap ng bawat letra ng katagang ito kung isa ka sa mga lalake na nanakit at nag-walang hiya sa mga babae, o isa ka sa mga babae na nasaktan ng lalake?

Hindi madaling makalimot lalo na kung nasaktan ka ng lalake na minahal mo, nabugbog at winalang hiya.  Lahat-lahat ng aspeto ng pananakit sa’yo ipinaranas. Napuno ng latay ang iyong katawan.  Isa ka sa mga biktima ng pagmamaltrato. Paano mo lalabanan ang tao na wala sa katinuan?

domestic violence

Kadalasan kaya ito nangyayari dahil ang lalake ay lasing, kung hindi naman ay lulong sa droga, kaya nag-iiba ang tingin nila sa mga babae. Mainitin ang ulo at wala sa katinuan.

Sa tuwing nakakarinig tayo ng mga asawa na binubugbog, lagi nating sinasabi:

“Bakit ba sinasaktan na at lahat, ginagawa nang punching bag, winawalang hiya na,  bakit hindi pa niya hinihiwalayan? Siya ba ay nag-eenjoy sa bawat hagupit at latay na kanyang natatamo? Bakit ba ganyan?”

Ang mga bilang ng babae na biktima ng mga ganitong uri ng karahasan sa kamay ng kanilang asawa ay parami na ng parami. Gustuhin man ng babae na makipaghiwalay o makawala sa ganitong sitwasyon ay hindi niya magawa dahil may mga dahilan kung bakit hindi niya basta maiwan ang kanyang asawa. 

Ito ang mga dahilan:

  •  Nakayanan niya lahat ng pananakit, pambubugbog at pagwawalang-hiya ng kanyang asawa dahil ang babae ay naturingan na mapag-pasensya. Mahaba ang kanyang pasensya, umaasa na baka sakaling magbago pa ang kanyang asawa.  Sayang naman ang pinagsamahan kung basta na lang pakakawalan. Sayang ang mga pangarap at pangako kung hindi niya ito pagbibigyan.
  • Ang babae ay likas na mapagpatawad.  Kaya sa tuwing umaga at lumipas na ang pagkalasing ng kanyang asawa at humingi ito ng tawad, kaunting suyo lang napapatawad na niya agad.  Nasa isip lagi niya ang mga katagang,  ‘Kung ang Diyos nagpapatawad, tao pa kaya?”
  • Ang mga babae ay likas na malihim sa kanyang personal na buhay, lalo na kung ito ay mahahantong sa kahihiyan ng pamilya.  Ayaw ng babae na masira ang pagtingin ng kanyang mga anak sa kanilang ama kaya hangga’t maari kung kaya itong ilihim, ililihim niya. Hindi niya ito ipinapaalam sa kahit na sino maliban na lang kung sukdulan na.
  • Ang babae ay hindi nadidiktahan ng kahit na sino.  Kapag may kaibigan siya na magsasabi na hiwalayan ang asawa niya,  hindi ito makikinig, dahil ang babae  kahit  saktan man ng kanyang asawa, ay patuloy niya itong mamahalin at sasambahin. Ayaw niyang maiwanan ng kanyang asawa.
  •  Hindi basta nawawala ang kanyang pagmamahal. Ang babae pag nagmahal purong puro hindi ito nalulusaw sa isang iglap lang.
  • Ang lahat ng ito ay tinitiis niya alang-alang sa kanyang mga anak.  Ayaw niya na mawasak ang kanilang pamilya. Ganito ang mga bagay na karaniwang napagdadaanan ng mga Ina sa piling ng mga asawa na lasenggo o di kaya adik.

Madali lang magsalita pero alam ko na ang mga dahilang ito ay maituturing na  mga halimbawa kung bakit ang babae ay tumatagal sa isang relasyon na wala nang pagmamahal at respeto .

Sa halip na kumawala siya, nananatili pa rin siya  dahil ayaw niyang mapunta sa wala ang isang relasyon na nag-umpisa sa magandang samahan. Hindi ito matatawag na relasyon kung wala itong maganda at matibay na pundasyon.

Ang Ina ang ilaw ng tahanan, kaya hangga’t may natitira pang liwanag, kahit na kakaunting sinag, patuloy silang magsisilbing liwanag.

Hindi basta sumusuko ang mga Ina.  Kahit nakataya pa ang kanilang dignidad at respeto sa sarili. Saktan man sila ng paulit-ulit patuloy silang magtitiis alang-alang sa kanilang mga anak at para mapanatiling buo ang pamilya.

Photo credit: addictinginfo.org

Enhanced by Zemanta

About mjsweetiecarreon

My writings are filled with angst. Deep emotions and a wild imagination are a source of creativity. It is powerful and consuming. I like to entertain people through my stories. Life is one colorful rollercoaster ride . http://www.facebook.com/maryjoy.carreon.9
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!