by
on
under , , ,
tagged , , , , , , ,
PermalinkDisclaimer: Definitely Filipino is a community blog. All who write for this blog are independent, unpaid authors. All views, content, images are the responsibility of their respective writers and not of Definitely Filipino. Please contact the author directly with questions about this article.
Send a private message to author InsearchofIthaca

Hiwalayang Ai Ai at Jed, Isyu nga ba ng Karahasan sa Kababaihan?

About InsearchofIthaca

Clouie loves travelling around the world, learning languages and cooking. After finishing his Master's Degree in International Business Economics and Management, he now aspires to follow his one ultimate dream of becoming a writer and an author.

What Is The Spread In Stock Trading

http://danstasiewski.org/?option=Best-Shares-To-Buy-In-Nairobi-Stock-Exchange Best Shares To Buy In Nairobi Stock Exchange

link Striker 9 Best Mobile Binary Options

http://simonblog.com/?p=4xp-Binary-Options-Strategies-Questionnaire-Review 4xp Binary Options Strategies Questionnaire Review

Indicator Of Economic News To Forex Factory

Kung ating susuriin at bibigyang pansin ang ating lipunan, hindi pa rin nawawala ang kulturang “macho” nating mga Pilipino. Marami pa din sa ating mga kababayan ang naniniwalang ang mga babae ay pangalawa lamang sa mga lalake bilang mga mamayan. Marahil ito na rin ang resulta ng mahigit sa tatlong siglong pananakop ng mga Espanyol. Ang mga sinaunang Espanyol o mas kilala ng ilan sa atin sa tawag na mga “Kastila,” ay ang nagpakalat ng paniniwalang ang mga kababaihan ay pumapangalawa lamang sa mga kalalakihan. Itinuturing nila noon na pag-aari ang mga babae katulad ng isang bahay o lupa. Dito rin nagmula ang kultura ng pagbibigay ng dote ng mga lalake sa ama ng  babae kung sila ay nagdesisyon na magpapakasal.

Sa pagdaan ng panahon ay unti-unting nawala ang ganitong tradisyon ngunit ang kultura ng pagturing sa mga kababaihan bilang pangalawang uri ng mamayan ay namamayani pa rin. Marami pa rin sa mga kalalakihang Pilipino ang naniniwala na ang mga babae ay dapat nanatili lamang sa bahay at nag-aalaga ng mga bata. Iniisip din ng marami sa mga Pilipino na ang pagkakaroon ng maraming babae (kabit) sa buhay nila ay tanda ng pagiging macho kahit ito ay pinagbabawal ng simbahang katoliko. Para sa maraming lalake sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng ibang babae maliban sa kanilang mga asawa ay tanda ng pagiging isang tunay na “macho.” Kung ganito ang paniniwala ng marami sa mga Pilipino ay hindi rin nakapagtatakang madali nilang saktan ang mga kababaihan. Kung mababa ang tingin nil sa mga babae ay madali nila itong pagbuhatan ng kamay. Naniniwala akong may koneksyon ang mga kaso ng karahasan laban sa mga kababaihan at ganitong pananaw ng mga  Pilipino. Aminin man natin at hindi, ang kultura natin ay sadyang may pagka-“macho” na nagiging dahilan ng pagmamalabis ng mga lalakeng tulad ni Jed.

 

Enhanced by Zemanta

  • EDAIII

    Karahasan ba kamo sa kababaihan? eto o…sabihin mo yan sa Islam http://www.facebook.com/IslamAgainstWomen?ref=ts&fref=ts.

  • emelieurs

    Babae at asawa ako pero ang masasabi ko lang, hindi lahat ang mali ay sa lalake kung may nabugbug or nagmbubugbog 🙁 . . . sometimes ang babae din ang nag-uumpisa kung bakit nanakit ang lalake gaya ng hindi makain na insulto para sa lalake or nauna pang nanampal or in short ang babae yong nag-iignite ng fire. Respecting each other is very important in a relationship.