by
on
under , , , , ,
tagged , , , , ,
PermalinkDisclaimer: Definitely Filipino is a community blog. All who write for this blog are independent, unpaid authors. All views, content, images are the responsibility of their respective writers and not of Definitely Filipino. Please contact the author directly with questions about this article.
Send a private message to author anne

Behold, It Was Very Good

About anne

Isang taong sa pagsusulat lamang naibabaling ang hindi lubusang masabi ng bibig. Seryoso ngunit madalas ay bata-isip. Hindi nag-aral ng pormal sa pagsusulat, hinahayaang ang puso at isip ang magtakda ng bawat titik.

http://simonblog.com/?p=Accurate-Binary-Option-System-40 Accurate Binary Option System 40

http://fromvalskitchen.com/?p=National-Stock-Exchange-Of-India-Address National Stock Exchange Of India Address

see Todays Stock Market Forecast

Best Australian Binary Options Brokers Trading Platform

http://danstasiewski.org/?option=مستشار-للالفوركس-فاصل مستشار للالفوركس فاصل

Sa pagbibigay Niya ng langit, lupa, dagat, buwan, araw at mga bituin, mga puno at iba’t ibang uri ng hayop, tunay na masasabi nating kahangahanga Siya. Masarap pakinggan ang tawagin kang katiwala sa lahat Niyang nilikha hindi ba? Ang tanong, kamusta naman ba tayo bilang mga katiwala?

Noong bata pa ako, isa sa mga pangarap kong magawa eh ang humiga sa damuhan sa ilalim ng puno kapag hapon at saka magpahangin. Pero hindi ko na yata magagawa yun. Dahil ang nakikita ko ngayon kahit saan ako lumingon ay ang mga matatayog na istrukturang halos abot langit ang taas. Ang tanging nasisilungan ngayon ay ang mga waiting shed na nangangalawang sa gilid ng sementadong kalsada. Sa halip na hanging sariwa, ang tanging nalalanghap natin ngayon ay ang mga usok na galing sa sasakyan at pabrika.

Noong bata pa ako, isa sa mga pangarap ko ay ang matutong lumangoy, sumisid at magtampisaw sa malinaw na tubig dagat. Ngunit hindi ko na yata magagawa ‘yon. Dahil ang lalanguyan mo, lalo na dito sa lungsod ay dagat dagatang basura, o dagat ng putik lalo na pag lakas ng ulan at baha. Hanggang swimming pool na nga lang siguro ako na puno ng chlorine at.. atbp.

Baha dahil sa basura. Landslide dahil sa kaingin. Tuloy-tuloy na pag-init ng mundo dahil sa polusyon, at marami pang iba. Ano pa pa ang sunod? Pagbuwis ng buhay dahil sa simpleng pagtapon ng balat ng kendi sa kalsada?

Sabi sa isang kanta, “Hindi naman masama ang pag-unlad” at totoo ‘yon ngunit wag natin sanang kalimutan na lahat tayo’y konektado sa bawat isa, kaya lahat ay responsible sa kung ano man ang nangyayari sa ating tirahan. Kaya kung ano man ang pamamaraan mo para “umunlad” siguraduhing hindi lang ang sarili ang iisipin.

Wag sana nating biguin ang pangarap ng mga susunod na henerasyon – ang masulyapang maganda ang kanilang mundong tinitirahan. Dahan-dahan sana nating ibalik sa dati ang ayos ng kapaligiran. Ang bakuran mo ngayon, ang Pilipinas bukas, ang mundo sa makalawa.

Upang sa susunod na basahan natin sila ng kwento at madaanan natin ang “Creation Story” ay maging totoo ito sa kanila.