by
on
under , , , ,
tagged , , , , , , , , , , , , , , ,
PermalinkDisclaimer: Definitely Filipino is a community blog. All who write for this blog are independent, unpaid authors. All views, content, images are the responsibility of their respective writers and not of Definitely Filipino. Please contact the author directly with questions about this article.
Send a private message to author simabutiako

Binubuo Ko Ang Sira At Sinisira Ko Ang Buo

About simabutiako

Simple ngunit masayahing tao.Tagapagpakalat ng kabutihan ngunit may tinatagong kasamaan.Mahilig magdisiplina ng ibang tao pero walang disiplina sa sarili.Baliw na seryoso.Matinong,pasaway.Pinipilit buuin ang lahat ng sira at sinisira lahat ng buo.Maingay na tahimik.Masiyahin ngunit iyakin.

http://fromvalskitchen.com/?p=Binary-Option-Methods-How-To-Study-System-009 Binary Option Methods How To Study System 009

http://blogs.cooperhealth.org/?option=Stock-Market-Plunge-History-Charts Stock Market Plunge History Charts

here Otzyav About Strategy Fishing On Forex

Germany Stock Exchange Name

Options Trading Strategy Guide

Habang nasa ganito akong mga pagpaplano, kasabay na pumapasok sa isipan at puso ko ang inggit sa ibang pamilya. Naiinggit ako na sila ay magkakasama. Naiinggit ako sa mga kaibigan kong ang mga kapatid ay lahat nakapagtapos kung hindi man nakapagtapos ay may maganda namang buhay. Nasa ganito rin akong sitwasyon na maghanap ako ng taong magiging karamay ko sa aking pagkabigo na mabuo ang sira kong pamilya.

Nakakilala ako ng lalaking may buo, maganda at sariling pamilya. Nagkaroon ako ng kakaibang pag-iisip. Alam kong mali pero sumiksik sa isip ko na gusto kong maging parte ng maayos n’yang pamilya. Nagkaroon kami ng relasyon ngunit hindi rin naman ito nagtagal. Nakaramdam ako ng kakaibang saya sa puso ko na naging parte siya ng buhay ko; pakiramdam ko ang pamilya n’ya ay pamilya ko rin. Masaya ako kahit alam kong puwede akong makasira ng isang maayos na pamilya. Nagpatuloy ang ganitong pakikipagrelasyon ko sa mga taong may asawa at may maayos na pamilya. Panandalian kong nakalimutan ang binubuo kong sira dahil sa pagsira ko ng buo.

Hanggang sa nagkaroon ako ng karelasyong hiwalay sa asawa. Broken family sila kung maituturing pero buo ang pamilya nila sa paningin ko. Naging malapit ako sa mga anak n’ya. Kahit na hiwalay sila ng asawa n’ya, maayos ang lahat ng anak n’ya. Lahat sila ay may pinag-aralan at walang naligaw ng landas. Kahit hiwalay ang mga tatay at nanay nila ay maganda ang relasyon nila sa isa’t-isa. Sa katunayan, maganda din ang pakikitungo sa akin ng ex-wife, mga anak at iba pa n’yang kapamilya. Nakahanap na ako ng buong pamilya na tumanggap sa akin.

At sa ngayon patuloy ko pa ring binubuo ang sira kong pamilya. Inilabas ko sa kulungan ang kuya ko at kasalukuyan siyang nagtatrabaho, pinagamot ko ang kapatid kong may problema sa pag-iisip at tinutulungan ko ang kapatid kong nag-asawa nang maaga. Kasama ko na ngayon ang nanay ko, isang pamangkin at dalawang kapatid sa bago kong bahay. Patuloy pa rin ang pag-iisip at pagpaplano ko kung paano ko mabibigyan ng magandang buhay ang mga kapatid ko para hindi na sila umasa sa akin habang buhay.

Sa pamamagitan ng pagtitiis at  pagtulong sa aking pamilya ay napagaan ko ang dating mabigat na nakapasan sa aking balikat. Natutunan kong walang ibang tutulong sa iyo kundi ang sarili mo.