by
on
under
tagged , , ,
PermalinkDisclaimer: Definitely Filipino is a community blog. All who write for this blog are independent, unpaid authors. All views, content, images are the responsibility of their respective writers and not of Definitely Filipino. Please contact the author directly with questions about this article.
Send a private message to author fictoromantico

Akda sa Pagkabata

About fictoromantico

spikes hair lng..... Uhm... I'm your typical guy... Not your sort of prince charming type or whatever. I'm not handsome, surely not a gentleman either. I like literature, alot actually... I've been raised with books. From journals, to hardbound books, encyclopedias and almanacs too. I love horror films. It makes me happy. Awkwardly happy...

Ang Kabataan Ngayon?    (Photo Credit:    Nazarmagazine)

Ang Kabataan Ngayon? (Photo Credit: Nazarmagazine)

“Kung ano ang wala sa pagkabata, siyang hanap mo sa pagtanda.”

 Ito ay isang katagang nababase sa buhay teenager. Buhay na gustong balikan ng kahit na sinuman. Sapagkat isa itong bahagi ng buhay kung saan marami ang kumurus ang takbo ng buhay sa mismong daan na ating tinatahak. Dito din nangyayari ang mga pagbabagong madalas na pinasisisihan ng mga nakatapos na ng pagiging teenager.

Ito ay ang mga problemang hinarap nila noon, at sa ngayo’y pagsisisi na lang o sumbat ang naibabato sa kanila. Gusto nilang itama ang mga maling gawi nila noon. Gusto nila ng pagbabago. Paano pa kayang tayo na siyang bumabaybay sa pagkabinata at pagdadalaga? Tayo na nasa aktong magdedesisyon para sa ating sarili. Wala ba tayong balak magbago?

 Maagang pag-aasawa, pagdodroga, alak, at iba pang gawaing walang magandang dulot sa atin. Yan kadalasan ang hinaharap ng mga kabataan natin ngayon. Ilan sa mga bagay na ito ay nasusolusyonan gamit lamang ang masinsinang pag-iisip. Tulad na lamang ng maagang pagaasawa. Hindi tayo nagmamadali sa buhay. Hindi minamadali ang pagaasawa, sapagkat ang buhay may asawa ay hindi madali sa taong hindi pa kayang buhayin kahit na ang kanyang sarili. Ang mga bisyo ngayon ay tulad ng kanser natin sa lipunan. Tayo pang mga kabataan ang siya pang nangunguna sa pagsasatupad ng isang bisyo. Barikan, sugal, at ilang gawaing pamatay oras lamang.

Hindi ba natin naiisip na sa pagpatay natin ng oras gamit ang bisyong ito ay pera ng magulang natin ang nalulustay lang sa wala? Minsan pa, ang mga bisyo na ito ang siyang libangan ngayon. Wala ba tayong tapang na humakbang tungo sa pagbabago? Habang nandito pa tayo sa pagkabata, itama na natin ang ating mga landas. Ang takbo ng buhay ay tungo sa pagiging progresibo. Ito ay hindi tungo sa pagkasira.

 Sa lugar natin ngayon, pagaaral ang siyang dapat pag-ukulan ng pansin, alam na natin ang hirap ng isang maling desisyon na maaaring magawa natin ngayon. Walang mali sa pagaaral. Yaman din lang na ito ay para sa atin. Sa ating pamilya at magiging pamilya natin.

 Bilang pagtatapos sa akdang ito, iiwan ko sa inyo mga kapwa ko kabataan ang tanong na ito.

 Sino ba ang nasa panahon para sa pagbabago? Sino ba ang may tapang para magbago? Hindi ba’t tayo? Ngunit… Ikaw at ako na ba ang pagbabago?


You may also like these articles: