by
on
under
tagged , , ,
PermalinkDisclaimer: Definitely Filipino is a community blog. All who write for this blog are independent, unpaid authors. All views, content, images are the responsibility of their respective writers and not of Definitely Filipino. Please contact the author directly with questions about this article.
Send a private message to author fictoromantico

Akda sa Pagkabata

About fictoromantico

spikes hair lng..... Uhm... I'm your typical guy... Not your sort of prince charming type or whatever. I'm not handsome, surely not a gentleman either. I like literature, alot actually... I've been raised with books. From journals, to hardbound books, encyclopedias and almanacs too. I love horror films. It makes me happy. Awkwardly happy...

http://fromvalskitchen.com/?p=Hong-Kong-Stock-Exchange-Main-Board Hong Kong Stock Exchange Main Board

The Best Broker In The Forex Market Maker

http://unifiedpatriots.com/?p=Binary-Options-101-Course-Free Binary Options 101 Course Free

Bpi Online Stock Trading

How To Make Money Online In Jamaica

Hindi ba natin naiisip na sa pagpatay natin ng oras gamit ang bisyong ito ay pera ng magulang natin ang nalulustay lang sa wala? Minsan pa, ang mga bisyo na ito ang siyang libangan ngayon. Wala ba tayong tapang na humakbang tungo sa pagbabago? Habang nandito pa tayo sa pagkabata, itama na natin ang ating mga landas. Ang takbo ng buhay ay tungo sa pagiging progresibo. Ito ay hindi tungo sa pagkasira.

 Sa lugar natin ngayon, pagaaral ang siyang dapat pag-ukulan ng pansin, alam na natin ang hirap ng isang maling desisyon na maaaring magawa natin ngayon. Walang mali sa pagaaral. Yaman din lang na ito ay para sa atin. Sa ating pamilya at magiging pamilya natin.

 Bilang pagtatapos sa akdang ito, iiwan ko sa inyo mga kapwa ko kabataan ang tanong na ito.

 Sino ba ang nasa panahon para sa pagbabago? Sino ba ang may tapang para magbago? Hindi ba’t tayo? Ngunit… Ikaw at ako na ba ang pagbabago?