by
on
under , , ,
tagged , , ,
PermalinkDisclaimer: Definitely Filipino is a community blog. All who write for this blog are independent, unpaid authors. All views, content, images are the responsibility of their respective writers and not of Definitely Filipino. Please contact the author directly with questions about this article.
Send a private message to author Mommyjoyce


 • Latest Posts

Tutupad Ka Ba???

Siya si KISLAP.  Siya ay nasa bawat isa sa atin, ngunit hindi lahat ay

Tutupad Ka  (Photo Credit: Josemosqueda)

Tutupad Ka (Photo Credit: Josemosqueda)

nagagawang papag-alabin ang kislap na iyon.  Hindi lahat ay nakababatid na mayroon pala silang kislap sa kanilang sarili.  Ang karamihan ay nangangailangan pa ng gabay at tulong upang ang munting kislap na iyon ay magningas at magdala ng alab sa kanyang paligid.

Ganyan ang maraming kabataan.

Kailangan nila ng mga taong maniniwala na sila ay may angking galing at may kakayahang pagyamanin ito.  Kailangan nila ng hahawak sa kanilang kamay upang sila ay magabayan patungo sa tamang landas at sa angkop na pagpapaningas ng kanilang munting kislap.  Kailangan nila ng liwanag upang hindi sila maligaw sa kadiliman ng gabi; sa kadiliman ng buhay. Ito ang perspektibong nakita ng Tutupad Ka Patriots ng bayan ng Calamba.

Magsasampung taon nang itinataguyod ng TUTUPAD KA PATRIOTS, isang NGO, ang adhikaing maisulong ang kislap ng inspirasyon na magpatuloy sa pagpapaningning ang bawat lupon ng tao, partikular na ang mga kabataang Filipino, sa ilalim ng inspirasyong hatid ni Gat Jose Rizal at iba pa nating bayani.

Ang Tutupad Ka Patriots ay madamdaming itinatag ni Engr. Jose E. Mosqueda noong 2003, na kung tawagin ng mga kabataan ay Sir Joey at “Kape” naman sa mga malalapit na kaibigan; isang taal na taga-Calamba na nakatira malapit sa bahay ng ating pambansang bayani.

TUTUPAD KA… na ang ibig sabihin ay TUloy-TUloy na PAgpapaunlaD ng KArunungan ng bawat Filipino upang maging makabuluhang bahagi ng ating bansa. Tuloy-tuloy na pagsisikap na mas mapaunlad ang kaisipan at kakayahan ng bawat isa.  Lalo’t higit ang kabataan na siyang magtitindig ng bawat bukas.

Hindi naman sinasabing ang kabataan lamang ang pag-asa ng bayan. Ang tinutukoy kasi sa gasgas mang linyang ito ay ang pagpapatuloy sana ng mabubuting gawa at pagdaragdag pa ng mas magagandang gawa ng bawat henerasyon.

Hindi sinasabing ang matatanda ay walang buting dinala sa bawat kasalukuyan. Ang mas angkop na paliwanag ay ang katotohanang inaasahan natin na ang bawat kabataang henerasyon ang siyang magiging karugtong ng henerasyon ng bawat ngayon, ngunit laging may dalang mga pagbabagong positibo para sa bayan.

Sapagkat kung ang susunod na lupon ng kabataang papasok sa kinabukasan ay pulos mga walang galing at walang pakialam, paano na lang ang ating bansa?

Hinihiling ng Tutupad ka Patriots na paningningin ng bawat isa ang kanyang sarili upang ang bawat isa ay maging kislap na magdadala ng liwanag sa kanyang paligid. Munti man tayong kislap na dadaan lang sa buhay, magkaroon sana tayo ng pagsisikap upang sa maikli mang panahon, tayo ay maging makabuluhang kislap.

Karangalan Ipangako Sa Lahing Ating Pinagmulan (KISLAP). Ito ang batayang prinsipyo na inaawit ng Tutupad Ka. http://www.youtube.com/watch?v=WnFjaOl0jFw&feature=relmfu  (Kabataan Tutupad Ka)

“Ang mahal nating Pilipinas, nangangailangan ng paglingap. Sino ba’ng dapat asahan?  Di ba’t tayo rin naman?  Isulong na ang pagbabago; sana lahat na tayo’y matuto.  Huwag sayangin ang pinaghirapan ng mga bayani ng kalayaan.

Karangalan…ipangako sa lahing ating pinagmulan. Ang kislap ng kinabukasan ay sa ‘yo magmumula.  Tutupad ka, kabataan, sa ngalan ng ating bayan.  Itaas ang karangalan!

Lahat tayo’y may pananagutan sa bansa nating sinilangan.  Patuloy sanang pag-alabin, pagmamahal sa bayan natin.

Sa munti mang paraan ay ipinadarama ng mga kasapi ng Tutupad ka ang pagnanais na mamahagi ng kaalaman at pagmamahal sa mga kababayan tungo sa pagpapaunlad ng kasarinlan at kabutihan ng ating bansang Pilipinas.  Ikaw, ako, tayo.  Lahat tayo ay may kakayahang maging kislap din sa mga tao sa ating paligid.  Ako, bilang ina sa maraming kabataan at kaibigan sa maraming magulang, ay naglilingkod sa abot ng aking makakaya tungo sa pagpapalakas ng pamilyang Pilipino at sa pag-aangat sa kumpiyansa ng mga kabataan sa sarili nilang kagalingan.

Nasaan ka mang panig ng mundo, papag-alabin ang kislap sa sarili, sa ating pamilya, sa ating pamayanan.  Bigyan natin ng liwanag ang mga abot-kamay nating nangangailangan ng kaunting kalinga at gabay.  Ibalik natin ang karangalan sa lahing ating pinagmulan!

Ito’y binibigyang-diin tuwing ika-18 ng Hunyo ng bawat taon, bisperas ng

(Photo Credir: Josemosqueda)

(Photo Credir: Josemosqueda)

kaarawan ni Gat Rizal, sa plaza ng Calamba patungo sa bahay sa Rizal Shrine, kung saan sama-sama ang mga kabataan at mga nakatatanda na nagsisindi ng mga sulo bilang pagbibigay-halaga sa kislap na aral sa atin ng ating mahal na bayaning Gta. Jose Rizal.

Bawat isa ay inaanyayahang papag-alabing muli ang kanyang Kislap.  Bawat isa sa atin ay tinatawagan ng ating bayan upang magbigay ng kalinga sa kanya.

Ikaw, tutupad ka ba?

About Mommyjoyce

Isang simpleng nanay na adik magbasa, adik magsulat at adik sa anak! Idol ko si Mother Theresa, kaboses ako dati ni Ate Shawie Cuneta (joke); maawain sa mga madudungis, siga sa mga taong nang-aapi, at lifecoach sa mga kabataan at mga magulang na walang ibang makausap, Ang simpleng motto ko in life: Cherish everyday (not just because it could be my last); kundi kasi, bukas iba na naman ang flavor ng buhay! Kaya namnaming maigi!
 • PARTY LIST ba ito??? wahhh!!! maging bayani sa pamamagitan ng sarili, hindi dahil sa isang bayaning itinalaga ng dayuhang bansa. malaya nga bang maituturing?

  • Mommyjoyce

   Wala po tayo sa politika,Kisap…akala ko KISLAP name mo…^__^ Sparks lang po ang hanap natin sa bawat isa. Tama kayo… maging bayani sa pamamagitan ng sarili…yan ang sinasabi sa Tutupad Ka.

 • Angela

  kabataan pa po ako mommyjoyce.. oooooopoooo tutupad ako!

  • Mommyjoyce

   Yup, Angela…ako din, kabataan pa rin! ^___^ Ito ay tumutukoy sa mga NEWness of self… mga youthful ideas, youthful energy…dapat meron tayong lahat n’yan. Para may kislap ang buhay!

 • Like it. Pinoy talaga ang dating

  • Mommyjoyce

   Salamat, Mon. Pang Pinoy talaga….nasaan panig ka man ng mundo, karangalan ang ibalik sa lahing pinagmulan!