by
on
under , , , ,
tagged , ,
PermalinkDisclaimer: Definitely Filipino is a community blog. All who write for this blog are independent, unpaid authors. All views, content, images are the responsibility of their respective writers and not of Definitely Filipino. Please contact the author directly with questions about this article.
Send a private message to author maningning

Pag-alaala o Pagdiriwang sa Idineklarang Kasarinlan

http://unifiedpatriots.com/?p=World-Stock-Market-Holidays World Stock Market Holidays

http://blogs.cooperhealth.org/?option=How-To-Apply-An-Economic-Calendar-Binary-Options How To Apply An Economic Calendar Binary Options

http://simonblog.com/?p=Binary-Option-Trading-Robots-Questions Binary Option Trading Robots Questions

Make Money With Emails

http://fromvalskitchen.com/?p=Stockpair-Binary-Options-Authority-Review Stockpair Binary Options Authority Review

Pero ang tunay na pag-aaral ng ating kasaysayan ay ang ating patuloy na pagtatanong, pagsisiyasat at pag-aanalisa dito. Dapat bilang Pilipino ay nauunawaan sana natin ang tunay na kahulugan ng sinasabing ‘Araw ng Kasarinlan’. 

Pagpasensiyahan na ninyo kung ganito ang tono, ngunit nais ko  lamang magbigay ng komentaryo hindi bilang guro sa isang pamantasan o bahagi ng mundo ng akademya, bagkus nais kong magbigay ng aking pananaw bilang isang Pilipinong nagnanais magtuwid ng “misconception” tungkol sa Araw ng Kasarinlan.

Ang Pagsuko ng Bataan noong panahon ng Hapon ay isa lamang halimbawa ng Pag-alaala sa isang makasaysayang pangyayari. Tinatawag natin itong Araw ng Kagitingan, Valor Day o Bataan Day. Ito ay simpleng pag-alala sa mga magigiting na Pilipinong nakaranas ng Death March. Deklarado din itong holiday o walang pasok.

Dapat bang ipagdiwang ang araw na ito? Dapat bang sabihin na Maligayang Araw ng Kagitingan. Baka biglang bumangon sa hukay ang mga Pilipinong nasawi sa Death March pag nagkataon!

Naku nakakatakot naman yun! Siguro maaari nating sabihin na “Mapayapa o Mapagpalaya” sa halip na “Maligaya” Hindi dapat ipagsaya o ipagdiwang ang isang bahagi ng kasaysayan na nagpapakita ng masaklap na pinagdaan ng mga Pilipino. Marahil mas akmang sabihin na lamang natin na Pag-alaala  sa Idineklarang Kasarinalan.

author:  maningning

p.e./mj