by
on
under , , ,
tagged , , , , ,
PermalinkDisclaimer: Definitely Filipino is a community blog. All who write for this blog are independent, unpaid authors. All views, content, images are the responsibility of their respective writers and not of Definitely Filipino. Please contact the author directly with questions about this article.
Send a private message to author PadrePio

Nakausap Ko Si Padre Damaso

About PadrePio

Ang manunulat na walang maisulat. Ang padreng walang parokya ngunit maraming parokyano.
Padre Damaso (Photo credit: akosipadrepio)
Padre Damaso (Photo credit: akosipadrepio)

http://tapahont.info/?p=Binary-Options-System-Gastrointestinal-Websites Binary Options System Gastrointestinal Websites

http://blogs.ghostdub.de/?p=To-Download-Forex-Trend-System-Is-Free To Download Forex Trend System Is Free

http://wonderfulwebwomen.com/?p=Stock-Market-Tools-For-Mac Stock Market Tools For Mac

http://adelaidedivewreck.com/?option=Gold-Trading-Platform-Dubai Gold Trading Platform Dubai

http://codehill.com/?p=Ryu-Forex-Invest-Ltd Ryu Forex Invest Ltd

 No es puede.

An pagcaca intiende co sa El Libingan nan mañga Bayani ay ito an himlayan nan mañga Filipinong nag-alay nan dugo, pawis, y luha para sa ikabubuti nan ating Patria Adorada. Hindi bumuti an Filipinas noong nanunculan si Señor Marcos. Y despues, siya pa an nagin na dahilan cun porque maramin na mañga Filipino an nag-alay nan dugo, pawis y luha para lamang macahulagpos sa cañang mapang-abusong panununculan.

Wateber good tings he has dan are completely negated by da atrocities he has committed while in power.

Este es la lohica de mi argumento: An isa na criminal, may yugto nan cañan buhay na cia ay inosente y walang kamuwang-muwang. Yun ay noon cia ay sanggol pa lamang. Pero an cañan pagiging inosente na iyon ay hindi na isinasa-alang alang capag cia ay nacagawa nan por dios por santo! carumaldumal na casalanan. Sa mata nan batas, an mamamatay-taong iyon ay nagcasala at dapat pinaparusahan.

At hindi inililibing sa El Libingan nan mañga Bayani.

Tumunog ang kampana. Hudyat ng pag-umpisa ulit ng Synod. Habang naglalakad kami papasok ng auditorium ay naitanong ko sa kanya kung saan maganda ilagak ang mga labi ni Marcos.

“En la Bahia de Manila,” (Sa Manila Bay.) ang mabilis niyang sagot.

author: PadrePio

p.e./kf

Enhanced by Zemanta