by
on
under , , , , , , , , , , ,
PermalinkDisclaimer: Definitely Filipino is a community blog. All who write for this blog are independent, unpaid authors. All views, content, images are the responsibility of their respective writers and not of Definitely Filipino. Please contact the author directly with questions about this article.
Send a private message to author Aimee Ampalaya

My Childish Daddy– a Must Read Story

About Aimee Ampalaya

I love adventures. Loves 'Tom and Jerry', I also love debate, not a politician but I do stand to what i believe is right. Twitter: aimeeindubai

http://danstasiewski.org/?option=Expensive-Forex-Trading-Software Expensive Forex Trading Software

http://danstasiewski.org/?option=Delta-Of-Binary-Option-With-Builder Delta Of Binary Option With Builder

http://danstasiewski.org/?option=Best-Startoptions-Binary-Option-Broker-Review-Ea Best Startoptions Binary Option Broker Review Ea

Forex Good Luck Zigzag

http://minuevohogar.cl/?p=Forex-Advisers-Of-A-Grid Forex Advisers Of A Grid

Ang findings ng doktor tungkol sa kanser ng tatay ko ay dahilan umano sa matinding init, sa kabibilad niya sa araw tuwing nasa sakahan at kalauna’y mauulanan pagsapit ng hapon. Dala na rin umano sa madalas na kulang sa kain o palaging nalilipasan ng gutom.

Si tatay pala minsan ay gutom ang sikmura pero kailanman ay hindi nagreklamo na minsan inuubos namin ang pagkain sa mesa. Kay sakit isiping isa kami sa dahilan ng kalagayan niya. Si tatay na nalapnos ang balat sa kabibilad sa araw upang may maani at makain kami. Makabili ng gusto naming damit at sapatos, si tatay, ang aking superhero at ngayon ay malapit na kaming iwan.

Dumating ang araw na kailangan kong umalis at mangibang-bayan. Iniwan ko ang tatay sa ganoong lagay dahil gusto kong makatulong. Ngunit nabalitaan kong ang aking kapatid na lalaki ay ninanais ang ‘merciful killing’ para tuldukan ang paghihirap ni tatay, ngunit lahat kami ay hindi sumang-ayon.

Isang araw, habang nasa balkonahe si tatay, niyaya siya ni kuya na mamasyal sa kagubatan sa aming bukirin na may kalayuan mula sa aming bahay. Gusto niyang iligaw ang aming ama at nang sa gayun ay hindi na makauwi sa bahay at matapos ang paghihirap niya bilang taga-alaga kay tatay, dahil wala na ring lunas ang sakit niya, ililigaw niya sa kagubatan ang aming ama at doon ay iiwanan niya.

‘”Ben, saan tayo pupunta? maglalaro ba tayo ng tago taguan sa bukid?” tanong ng kawawa kong ama.

‘ Oho ‘tay, maglalaro tayo, ikaw ang taya’ sagot ni kuya.

Pero tila alam ng tatay na iiwan siya ni kuya sa gitna ng kagubatan kaya bawat sanga ng puno na madaanan nila ay pinuputol niya.

‘Tay,bakit mo pinuputol ang mga sangang nadadaanan natin?
‘ Ginawaan kita ng palatandaan. Ayoko kasing maligaw ka pag-uwi mo’..

Happy father’s day to all fathers out there.

author:  aimeeindubai

p.e./mj