by
on
under
tagged , , , , , , , , ,
PermalinkDisclaimer: Definitely Filipino is a community blog. All who write for this blog are independent, unpaid authors. All views, content, images are the responsibility of their respective writers and not of Definitely Filipino. Please contact the author directly with questions about this article.
Send a private message to author Ako si Riggs

Manny Pacquiao: Respeto at Propesyonalismo

About Ako si Riggs

ako ay Pilipino. isang OFW na nakikipagsapalaran sa labas ng Pilipinas para sa ikakabubuti at ikakaunlad ng aking sarili at pamilya. ako ay mahilig magbasa at ngayon ay sinusubukan ang pagsusulat. nais ko na sa aking mga likha, makapagbibigay ito ng inspirasyon, kamulatan at maging kasiyahan sa mga makakabasa nito.

Simple Ideas To Earn Money

http://unifiedpatriots.com/?p=Binary-Option-Auto-Trading-System-Broker-Review Binary Option Auto Trading System Broker Review

http://blogs.ghostdub.de/?p=The-Best-Programs-For-Analytics-Forex The Best Programs For Analytics Forex

Binary Option Trading Platform One Touch

Binary Option Currency Charts Blogs

Isang bagay ang napansin ko kay Manny sa pagkakataong ito. Hindi man siya nanalo, naging positibo naman ang pananaw niya sa nangyari. Sa halip na manlumo, nandoon pa rin ang kumpiyansiya niya sa sarili. Nirespeto niya ang desisyon ng mga hurado. Hindi niya kinwestyon ang hatol ng mga ito. Sa halip na magalit, binigyang-puri niya si Bradley. Ilan lamang ito sa mga bagay na gusto niyang ibahagi sa ating mga tagahanga niya.

Sa ating buhay, darating ang pagkakataon na makakaranas tayo ng pagkabigo. Sa hamon ng buhay, maaari tayo’ng matalo. Sa ating pagtakbo, maaari tayo’ng madapa. Ngunit gaya ni Pacman, dapat hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Dapat manatili ang pagiging positibo at bukas ang puso’t kaisipan sa pagtanggap ng kabiguan. Hindi dapat tayo pinapangunahan ng emosyon bagkus ng katatagan at kapayapaan sa oras ng pagsubok. Patuloy lang ang buhay dahil bahagi ito ng dakilang plano Niya sa ating lahat. Manalig tayo sa Maykapal gaya ng pananalig ni Manny.

author:  ako si Riggs

p.e./mj

Enhanced by Zemanta