by
on
under
PermalinkDisclaimer: Definitely Filipino is a community blog. All who write for this blog are independent, unpaid authors. All views, content, images are the responsibility of their respective writers and not of Definitely Filipino. Please contact the author directly with questions about this article.
Send a private message to author fumie

Honesty of Indians

About hiromi-paclipan

A married filipino citizen, hoping soon to have my deegree in Applied Physics a year from now. i prefer to be silent most of the time, because i am afraid that i might say something wrong.

http://ideas.kanojo.de/?p=Options-Trading-Graphs-Review-Binary-Signals-Skype Options Trading Graphs Review Binary Signals Skype

Free Online Option Trading Books

Binary Option Ema Strategy Box

Best Time To Trade 60 Second Binary Option Edge

Forex Binary Option Explained Methods 2016

Kumuha siya ng pera sa sa bulsa niya, tapos binilang at saka inabot sa akin. May kasamang babae ang Indian, siguro asawa niya. Minamadali na siya nito, pero hindi siya umalis, hanggang sa mabilang ko nang buo ang pera at malaman na eksakto ang inabot niya. Noong makumpirma ko na sakto ang inabot niya, siya pa ang nagtanong kung sakto ba. Noong sinabi ko na oo, saka siya umalis.

Maaaring wala lang itong pangyayaring ito, pero kung tutuusin, masusukat mo ang katapatan niya sa ginawa niya. Maaari naman siyang umalis agad pagkaabot ng pera. Pero hinintay niya munang sabihin kong tama ang bilang ng pera na inabot nya.

Sa isang pagkakataon naman, noong nasa jeep ako papasok sa school may nakasabay naman akong isang babaeng Indian. Nagbayad siya sa jeep, nag-abot siya ng P10, sinuklian siya ng driver ng P3.   Sobra. Ibinalik niya sa driver ang piso. Medyo nalugi ang driver doon, dahil P8.50 na ang pamasahe ngayon, lumalabas na P8 lang ang ibinayad niya. Magkagayon man, naroon ang katapatan ng Indian na iyon.

Maaaring mga maliliit na bagay lang ang mga nabanggit kong senaryo, pero malaking and nakapaloob sa mga kaugaliang ito. Hindi ko sinasabing hindi tapat ang mga Pilipino, pero iilan na lang kasi ang mga tapat ngayon. Sa karanasan ko, masasabi ko na, oo, may mga honest na mga Pilipino pa rin, dahil naranasan ko mawalan ng wallet, at naibalik sa akin ng mama. Nawalan ng 500, at naibalik ng isang sidecar boy. Sana, dumami pa ang mga tapat, sa halip na mabawasan.

author:  hiromi-paclipan

p.e./mj


Posted in |Disclaimer: Definitely Filipino is a community blog. All who write for this blog are independent, unpaid authors. All views, content, images are the responsibility of their respective writers and not of Definitely Filipino. Please contact the author directly with questions about this article.
Send a private message to author fumieLeave a comment |