by
on
under , , , ,
tagged , , , , , , , ,
PermalinkDisclaimer: Definitely Filipino is a community blog. All who write for this blog are independent, unpaid authors. All views, content, images are the responsibility of their respective writers and not of Definitely Filipino. Please contact the author directly with questions about this article.
Send a private message to author mjsweetiecarreon

Ang Ilaw ng Tahanan

About mjsweetiecarreon

My writings are filled with angst. Deep emotions and a wild imagination are a source of creativity. It is powerful and consuming. I like to entertain people through my stories. Life is one colorful rollercoaster ride . http://www.facebook.com/maryjoy.carreon.9

http://automotorblog.com/?option=To-Download-Sovetnik4forex-Of-Strategy To Download Sovetnik4forex Of Strategy

http://dougbeckers.com/?p=Binary-Option-Minimum Binary Option Minimum

Trading In Elder Scrolls Online

http://agatecloud.com/?p=Binary-Options-Methods-Jobs-How-It-Works Binary Options Methods Jobs How It Works

http://dougbeckers.com/?p=Stock-Trading-Room Stock Trading Room

Sa tuwing nakakarinig tayo ng mga asawa na binubugbog, lagi nating sinasabi:

“Bakit ba sinasaktan na at lahat, ginagawa nang punching bag, winawalang hiya na,  bakit hindi pa niya hinihiwalayan? Siya ba ay nag-eenjoy sa bawat hagupit at latay na kanyang natatamo? Bakit ba ganyan?”

Ang mga bilang ng babae na biktima ng mga ganitong uri ng karahasan sa kamay ng kanilang asawa ay parami na ng parami. Gustuhin man ng babae na makipaghiwalay o makawala sa ganitong sitwasyon ay hindi niya magawa dahil may mga dahilan kung bakit hindi niya basta maiwan ang kanyang asawa. 

Ito ang mga dahilan:

 •  Nakayanan niya lahat ng pananakit, pambubugbog at pagwawalang-hiya ng kanyang asawa dahil ang babae ay naturingan na mapag-pasensya. Mahaba ang kanyang pasensya, umaasa na baka sakaling magbago pa ang kanyang asawa.  Sayang naman ang pinagsamahan kung basta na lang pakakawalan. Sayang ang mga pangarap at pangako kung hindi niya ito pagbibigyan.
 • Ang babae ay likas na mapagpatawad.  Kaya sa tuwing umaga at lumipas na ang pagkalasing ng kanyang asawa at humingi ito ng tawad, kaunting suyo lang napapatawad na niya agad.  Nasa isip lagi niya ang mga katagang,  ‘Kung ang Diyos nagpapatawad, tao pa kaya?”
 • Ang mga babae ay likas na malihim sa kanyang personal na buhay, lalo na kung ito ay mahahantong sa kahihiyan ng pamilya.  Ayaw ng babae na masira ang pagtingin ng kanyang mga anak sa kanilang ama kaya hangga’t maari kung kaya itong ilihim, ililihim niya. Hindi niya ito ipinapaalam sa kahit na sino maliban na lang kung sukdulan na.
 • Ang babae ay hindi nadidiktahan ng kahit na sino.  Kapag may kaibigan siya na magsasabi na hiwalayan ang asawa niya,  hindi ito makikinig, dahil ang babae  kahit  saktan man ng kanyang asawa, ay patuloy niya itong mamahalin at sasambahin. Ayaw niyang maiwanan ng kanyang asawa.
 •  Hindi basta nawawala ang kanyang pagmamahal. Ang babae pag nagmahal purong puro hindi ito nalulusaw sa isang iglap lang.
 • Ang lahat ng ito ay tinitiis niya alang-alang sa kanyang mga anak.  Ayaw niya na mawasak ang kanilang pamilya. Ganito ang mga bagay na karaniwang napagdadaanan ng mga Ina sa piling ng mga asawa na lasenggo o di kaya adik.

Madali lang magsalita pero alam ko na ang mga dahilang ito ay maituturing na  mga halimbawa kung bakit ang babae ay tumatagal sa isang relasyon na wala nang pagmamahal at respeto .

Sa halip na kumawala siya, nananatili pa rin siya  dahil ayaw niyang mapunta sa wala ang isang relasyon na nag-umpisa sa magandang samahan. Hindi ito matatawag na relasyon kung wala itong maganda at matibay na pundasyon.

Ang Ina ang ilaw ng tahanan, kaya hangga’t may natitira pang liwanag, kahit na kakaunting sinag, patuloy silang magsisilbing liwanag.

Hindi basta sumusuko ang mga Ina.  Kahit nakataya pa ang kanilang dignidad at respeto sa sarili. Saktan man sila ng paulit-ulit patuloy silang magtitiis alang-alang sa kanilang mga anak at para mapanatiling buo ang pamilya.

Photo credit: addictinginfo.org

Enhanced by Zemanta

 • marieands

  * to stick it out WITH her partner.

 • marieands

  This article just examines the reasons why a battered woman decides to stick it out her partner. No matter how senseless it may be, there are reasons why women make sacrifices. They don’t want a broken family for the sake of their children and they are hoping that their partner would somehow change. This is happening right now in our society.