by
on
under ,
tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
PermalinkDisclaimer: Definitely Filipino is a community blog. All who write for this blog are independent, unpaid authors. All views, content, images are the responsibility of their respective writers and not of Definitely Filipino. Please contact the author directly with questions about this article.
Send a private message to author excelheart

Paano Kung Ako’y Isang Magulang Na?

About excelheart

Binary Options Bullet Mt4 Millionaires

http://codehill.com/?p=Stock-Exchange-Game-Android Stock Exchange Game Android

http://automotorblog.com/?option=Hedging-Nadex-60-Second-Binary-Options Hedging Nadex 60 Second Binary Options

http://codehill.com/?p=Home-Business-Sales-Letter Home Business Sales Letter

Mauritian Stock Exchange

Ano kaya ang magiging buhay natin kung tayo ay pinalaya sa mga gusto natin? Mararamdaman ba natin na mahal tayo ng magulang natin?  Ang lahat ay pagsubok lang ng Panginoon sa atin at kailangan nating maging matatag dahil darating ang araw na ikaw ay magiging magulang din.

Tandaan natin na tayo ay naging anak at darating ang araw na tayo ay magiging magulang din. Nakahanda ba tayo  na maging isang magulang? Pano mo ba palalakihin ang mga magiging anak mo kung ikaw na ay isa ng magulang?

Ito ay opinyon lamang at hindi nangyayari sa lahat. Wag sana tayong maging balat sibuyas at napag-uusapan lamang.

GOD Bless.

Photo credit: axlppi.com

Enhanced by Zemanta