Payag ba kayo na magkaroon the national referendum upang malaman kung sang ayon ang karamihan sa mga Pilipino upang gawing legal ang divorce sa Pilipinas?

[poll id=”3″]

Disclaimer: All articles appearing on this site are the opinion and responsibility of their respective authors. They do not necessarily reflect the views of Definitely Filipino, its owner, and staff.